با استفاده از متُد های hide() و show() جی کوئری می توان عناصر HTML را مخفی و نمایان کرد.

hide

ه صورت آنلاین امتحان کنید

هر دو متد فوق می توانند دو مقدار انتخابی بگیرند : speed و callback

نحوه نگارش:

sp

پارارمتر speed سرعت مخفی و نمایان کردن را تعیین می کند. این پارامتر را می توان با slow ، fast ، normal و یا به میلی ثانیه مقدار دهی کنید :

 

aq

پارامتر callback نام یک تابع است که بعد از پایان مخفی یا نمایان کردن ، اجرا می شود.