مقیاس‌های امنیت موثر دنیای مجازی شامل دیوار آتشی که بر ترافیک ورودی و خروجی شبکه نظارت کند، نرم‌افزار آنتی‌ویروس، تشخیص نفوذ و سیستم‌های پیش‌گیری و رمزگذاریست.

Symantech، ارائه‌دهنده راهکار امنیت، شیوه‌های ممتاز زیر را پیشنهاد می‌کند.

بسته‌های نرم‌افزاری را به روز نگهدارید، مخصوصا آن سیستم‌هایی که از طریق دیوار آتش شما قابل دسترسی هستند، مانند https، ftp و dns.

شبکه‌ای مجزا برای کاربران موبایل آلوده شده در نظر بگیرید.

سرویس‌دهنده‌های ایمیل را طوری پیکربندی کنید که هرزنامه‌ها و نامه‌های دارای پیوست آلوده را حذف نماید.

امنیت سیستمتان را به طور مرتب بررسی کنید.

انظباط سخت‌‌گیرانه‌ای را در مدیریت کاربران برای خدمات مختلف اینترنت نگهدارید. به طور مکرر نظارت کنید چه کسی دارای دسترسی و چه سطحی از آن است.

به کارمندان خود آموزش دهید تا زمانیکه انتظار ضمیمه‌هایی ندارند و از منبع مطمئنی نیامده‌اند، آنها را باز نکنند و نرم‌افزارهایی را که از اینترنت دانلود می‌کنند، تا زمانیکه بوسیله ویروس‌کش اسکن نشده است، اجرا نکنند.