Imagefield
این ماژول در واقع یک widget برای ماژول filefield می باشد که اجازه می دهد فایل های تصویری را به نوع محتوایتان اضافه کنید و دارای امکانات ویژه برای کار با تصاویر می باشد.