ImageAPI
این ماژول به خودی خود کاری انجام نمی دهدو بلکه فقط یک API برای کار های پردازش تصویر را در اختیار سایر ماژول ها قرار می دهد. این ماژول پیش نیاز ماژول imagecache می باشد.
در حال حاضر imageAPI از GD و Imagemagik پشتیبانی به عمل می آورد.