لغو دامنه ثبت شده ir

ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به پنل کاربری NIC نسبت به ورود اقدام نمایید.

۲) از طریق منو سمت راست بخش میانبرها، دامنه مورد نظر را در فیلد مربوط به دامنه های من وارد نمایید و سپس Enter کنید.

چنانچه دامنه هنوز مورد تایید قرار نگرفته و در وضعیت”در انتظار تایید مدارک” و یا “در انتظار تایید توسط واحد ثبت” می باشد، می توانید به صورت زیردرخواست ثبت را لغو نمایید:

۳) از طریق ناحیه کاربری خود یک درخواست با عنوان لغو سفارش دامنه مورد نظر به واحد فروش و مالی ارسال نمایید.با دریافت درخواست و لغو دامنه شما توسط واحد فروش و مالی ،مبلغ واریزی جهت ثبت دامنه، به حساب شما بازگشت داده میشود .

نکات قابل توجه :

۱) چنانچه دامنه شما مورد تایید قرار گرفته و بصورت کامل به ثبت رسیده است، امکان حذف وجود دارد اما به هیچ وجه مبلغی توسط شرکت نیک بازگشت داده نشده و حتی هزینه ای نیز بایستی بعنوان کارمزد حذف،به شرکت نیک بپردازید.

۲) همچنین درخواست حذف با ارسال مدارکی توسط مالک فعلی به شرکت نیک، همراه خواهد بود.

۳) پس از لغو دامنه، نهایتا تا ۲۴ ساعت آینده اجازه ثبت وجود ندارد و پس از اتمام این زمان ، دامنه برای ثبت عموم آزاد خواهد شد.