نخستین یا پایین ترین لایه از هفت لایه مدل مرجع است که برای استانداردسازی ارتباطات بین کامپیوترهااست . این لایه کاملا سخت افزارگرا است و با تمامی جنبه های مربوط به تثبیت و نگهداشت یک پیوند فیزیکی بین کامپیوترها سرو کار دارد. کابل بندی سیگنال های الکتریکی و اتصالات مکانیکی از جمله مواردی هستند که مطابق با مشخصات این لایه تعیین می شوند
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از:
port,cables,RJ45,hubs,repeaters