قطع شدن خودکار Map Drive
تعداد کامپیوتر موجود فقط ۵ عدد است که همگی به صورت Workgroup می باشند و تمامی IP ها بصورت Static داده شده اند.یکی از کامپیوتر ها با نام X به عنوان نوعی از فایل سرور در نظر گرفته شده است که برای اینکه Permission ها را بتوان تحت USER اعمال کرد ، تمامی User های هر ۴ کامپیوتر دیگر بر روی این کامپیوتر X ساخته شده است.همچنین فولدری که به عنوان Share Folder در نظر گرفته شده برای تمام کامپیوتر ها Map گردیده است.چند روزی است که این مشکل جدید بوجود آمده.حالا مشکل:

در هنگام باز کردن Map درایو ساخته شده از روی بقیه کامپیوتر ها خطای ناراحت کننده ی “the network name no longer available” داده می شود.
اما جالب اینجاست که:
۱٫Ping با IP داریم.
۲٫Ping با Name داریم.
۳٫فایروالها همه OFF
۴٫Netbios Name همه کامپیوتر ها Enable
۵٫حتی سرویس Firewall از داخل Services را کامل Disable کردم.
اما :
به هیچ وجه Browse ندارم.چه با Name چه با IP