قابلیت فورواردینگ با استفاده از برنامه نویسی (Url Forwarding
راه دیگری برای فوروارد نمودن سایت وجود دارد که URL Forwarding نام دارد که منظور از آن ارجاع مستقیم یک سایت به یک سایت دیگر می باشد. این سرویس مشابه Domain Forwarding است و فرق آن در نوع اجرا می باشد، بدین صورت که در این حالت از طریق کدنویسی عمل انتقال انجام می پذیرد. با استفاده از این روش دقیقا تعیین می نمائید که هرگاه نام سایت در بخش آدرس وارد گردید به چه مسیری هدایت شود.
نکته : توجه داشته باشید که دامین مبدا به جایی منتقل نمی شود و تنها به جای دیگر اشاره (Point ) می کند .