یکی از دلایل واقعی که افراد، گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنند، این است که آنها می‌خواهند از آمار همزمان استفاده کنند. البته شکایت آنها در این رابطه، مبنای درستی دارد. اما شما می‌توانید از یک راه حل ساده استفاده کرده و آمار تقریبا همزمان را بدون نیاز به خرید خدمات پولی دریافت کنید. گوگل آمار شما را به طور ساعتی آپدیت می‌کند. برای دریافت داده، تنها باید بر روی جدول انتخاب داده در گزارش آنالیتیک خود کلیک کرده و زمان فعلی را به عنوان زمان انتهایی انتخاب کنید. مطمئنا، این داده کاملا قدیمی نشده است، اما  آمار یک ساعت قبل، برای ارائه عک‌س‌لعمل به موقع و هوشمندانه در زمان ویرال شدن محتوا، کافی خواهد بود.

وقتی شما بر روی منوی دراپ داون کلیک می‌کنید، متوجه می‌شوید که  خط آبی که نشان دهنده تاریخ انتخاب شده است، دیروز را نشان می‌دهد. برای اینکه داده‌ها، همزمان شوند، اولین بازه تاریخی ممکن را انتخاب کرده و سپس آخرین داده را باز بگذارید. بفرمائید! ردیابی اطلاعات شما تقریبا همزمان شده است.