فلسفه اوبونتو

فلسفه اوبونتو بر اساس فلسفه نرم‌افزار آزاد است، که هدفش گسترش و به ارمغان آوردن مزایای نرم‌افزارهای آزاد به سراسر دنیا می‌باشد. بطن اصلی فلسفه اوبونتو بر اساس آرمانهای فلسفی زیر شکل گرفته است:

۱. هر کاربر رایانه می‌بایست آزادی کامل در دریافت از طریق اینترنت، اجرا، نسخه برداری، گسترش، مطالعه کد، به اشتراک گذاری، تغییر و بهینه‌سازی نرم‌افزارشان به هر منظوری بدون پرداخت هزینه‌های جوازهای مختلف را داشته باشد.

۲. هر کاربر رایانه می‌بایست بتواند به زبان دلخواه خود از رایانه خود استفاده نماید.

۳. هر کاربر رایانه می‌بایست بتواند از نرم‌افزارهای دلخواه خود استفاده کند، حتی اگر معلولیتی داشته باشد.

فلسفه اوبونتو در نرم‌افزاری که تولید می شود و در توزیعی که عرضه می شود منعکس شده است. به عنوان نتیجه و حاصل کار، جواز نرم‌افزاری که تولید می شود بر اساس فلسفه‌ای است که به آن اعتقاد دارند و حاصل آن جواز حقوقی اوبونتو است. زمانی که شما اوبونتو را نصب میکنید، تمامی برنامه‌هایی که نصب میشوند همه این شرایط را دارند و همه تلاش دست اندرکاران ابونتو این است که به شما نشان دهند هر برنامه‌ای که نیاز دارید با جوازی که به شما آزادیهای ذکر شده را بدهد، وجود دارد.

در حال حاضر ما یک استثناء خاص نیز برای برخی «راه‌اندازهای سخت‌افزاری» که فقط به صورت دودویی (باینری) موجود هستند وجود دارد که بدون وجود اینها نصب اوبونتو به صورت کامل روی همه سخت‌افزارها انجام نخواهد شد.