فعال کردن ویژگی پاسخگو

با قرار دادن تگ‌های فراداده و قرار دادن سی‌اس‌اس مورد نظر در تگ <head> قابلیت پاسخگو را شما فعال می‌کنید. اگر بوت‌استرپ را از صفحه سفارشی کامپایل کرده باشید شما فقط نیاز دارید که تگ فراداده را قرار دهید.

view

بوت‌استرپ به‌صورت پیش‌فرض قابلیت پاسخگو را فعال نمی‌کند. به‌جای آن توسعه‌دهندگان را تشویق می‌کند که در هنگام نیاز از این ویژگی استفاده کنند.