فرم افقی

برای چپ‌چین کردن برچسب‌ها و قرار دادن آن‌ها در یک خط با کنترل‌کننده خود نیاز دارید تغییرات زیر را در فرم پیش‌فرض بدهید:

کلاس .form-horizontal به فرم اضافه کنید
برچسب‌ها و کنترل‌کننده‌ها را در .control-group قرار دهید
کلاس .control-label برای برچسب قرار دهید
برای قرارگیری در یک ستون، هر کنترل‌کنندهٔ مرتبط را در .controls قرار دهید.

bv

lk