JPG یا JPEG
این نامگذاری براساس نام سازندگان این فرمت یعنی Joint Photographic Experts Group انتخاب شده است و رایج ترین قالب فایل های عکس بوده و تقریبا تمام دستگاه ها اعم از چاپگرها و برنامه های دیجیتال ، این قالب را شناخته و با آن همخوانی دارند . از مهمترین مزایای این فرمت ، قابلیت فشرده سازی زیاد در آن است به طوری که گاهی می تواند حجم یک فایل عکس را تا ۱۰ برابر کمتر کند . این مزایا ، فایل های JPG را به گزینه بسیار مناسبی برای استفاده اینترنتی (Email و Web Site) تبدیل کرده است .

علیرغم مزایای برشمرده شده فوق ، مهمترین عیب این گونه فایل ها از دست دادن کیفیت تصویر در اثر تبدیل و فشرده سازی است که این قالب را در دسته فرمت های مخرب (Lossy) قرار می دهد .

هر گاه عکسی را در این قالب ثبت می کنیم، دوربین به طور خودکار و براساس تنظیمات آن، در تصویر دخل و تصرف هایی انجام می دهد ، سپس عکس را فشرده سازی و در یک فایل تصویری ذخیره می کند . در طی این فرآیندها ، اطلاعاتی از تصویر از دست می رود که قابل بازیافت نیستند .

همچنین هر بار که عکسی را در قالب JPG ذخیره سازی می کنیم ، فرآیند فشرده سازی به طور خودکار اتفاق می افتد (مگر در شرایطی خاص و بسیار پیچیده) و در نتیجه با افت کیفیت بیشتری مواجه خواهیم بود. از این رو می توان گفت که این فرمت ، در واقع یک ماشین فشرده سازی است تا یک قالب فایل .

در مجموع به عکاسان و ادیتورها توصیه می شود پس از کار و پردازش ، فایل اصلی و مرجع خود را در این قالب ذخیره سازی نکنند ، خصوصا زمانی که هنوز نیاز بیشتری به ادیت است ، زیرا با هر بار ذخیره سازی در این قالب، مقداری از اطلاعات تصویر از دست می رود .

همچنین این فرمت نمی تواند بسیاری از جلوه های ویرایشی مانند لایه ها را در خود ذخیره کند . به عنوان فایل اصلی و مرجع ، توصیه می شود از قالب های غیر مخرب مانند TIF یا PSD استفاده شود . اما در مرحله نهایی ، یعنی برای ارائه یا چاپ که نیازی به ادیت و ذخیره سازی مجدد نیست، با توجه به مزایای آن ، می توان از قالب JPG استفاده کرد .

از معایب دیگر این فایل ها عمق رنگ آنهاست که حداکثر ۸b/c است ، اما در ویرایش های اخیر Photoshop ، می توان فایل های ۱۶b/c را نیز در این قالب ذخیره سازی کرد .

معمولا میزان فشرده سازی و اندازه عکس را می توان در این قالب تنظیم نمود . در نرم افزاری مانند Photoshop با تنظیم یک لوِل (Level) از صفر تا ۱۲، می توان میزان فشرده سازی را تنظیم کرد .

نکته: عدد ۱۲ حداقل فشرده سازی را داراست.