فرمت های ویدئویی و پشتیبانی مرورگرها

در حال حاضر ۳ فرمت توسط تگ <video> پشتیبانی می شود:

MP4: فایل های MPEG 4 با کدک تصویری H264 و کدک صوتی AAC
WebM: فایل های WebM با کدک تصویری VP8 و کدک صوتی Vorbis
Ogg: فایل های Ogg با کدک تصویری Theora و کدک صوتی Vorbis

aww