عوامل افزایش سرعت بازیابی اطلاعات شامل :

۱٫ بهبود امکانات سخت افزاری و بعد از ان بهبود امکانات نرم افزاری میباشد .
۲٫ کاهش اطلاعات بیهوده و بدرد نخور .

امنیت = محدودکردن دسترسی
درستی = اطلاعات ذخیره شده باید همانطور که ذخیره شده اند باید بازیابی شوند .

کاهش اتلاف منابع ، به دو دلیل پول و زمان چه از لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری وابسته است .
موضوع اصلی در نگهداری اطلاعات حافظه است .
برای جلوگیری از ایجاد خطا در هنگام ورود اطلاعات باید از وارد کردن اطلاعات کم کنیم در نتیجه به فرمول زیر میرسیم :

کاهش ورودی = کاهش خطا