عنصر <video> چگونه کار می کند؟

برای نمایش ویدئو در HTML5 تنها به یک چیز نیاز دارید:

mmn

ویژگی controls برای افزودن کنترل های play ،pause و صدا بکار برده می شود.

همیشه خصوصیت width و height را مشخص کنید. اگر این خصوصیت ها تنظیم شوند، زمانی که صفحه در حال لود شدن است، مکان مورد نیاز برای ویدئو در بین دیگر عناصر صفحه رزرو شده است. بنابراین طرح صفحه در حال لود با طرح کاملاً لود شده ی صفحه، تفاوتی نخواهد داشت. اما اگر این خصوصیات را تنظیم نکنید، مرورگر نمی تواند اندازه ویدئو را تشخیص دهد و اگر ویدئویی در بین متن باشد. جای آن تا لود کامل ویدئو خالی خواهد ماند.

در صورتی که مرورگر از عنصر <video> پشتیبانی نمی کند باید بین دو تگ <video> و <video/> جمله ای مناسب مانند زیر قرار داده شود:

yy

تگ <video> به شما اجازه می دهد که چند تگ <source> داشته باشید. تگ های <source> می تواند به فایل های ویدئویی مختلفی لینک شوند. مرورگر اولین فرمتی که قابلیت نمایش آن را داشته باشد، به کاربر نشان می دهد.

مثال بالا از یک فایل Ogg استفاده کرده است و در مرورگرهای Firefox, Opera, Chrome کار می کند. برای اینکه ویدئو در IE و Safari و نسخه های قبلی Chrome نیز نمایش داده شود، باید از فابل های MP4 استفاده کنید.