عنصر <audio> چگونه کار می کند؟

برای پخش یک فایل صوتی در HTML5 تمام آن چیزی که نیاز دارید این چند خط کد زیر است:

sav

ویژگی controls برای افزودن کنترل های play ،pause و صدا می باشد.

در صورتی که مرورگر از عنصر <audio> پشتیبانی نمی کند باید بین دو تگ <audio> و <audio/> جمله ای مناسب مانند زیر قرار داده شود:

yoy

تگ <audio> به شما اجازه می دهد که چند تگ <source> داشته باشید. تگ های <source> می تواند به فایل های صوتی مختلفی لینک شوند. مرورگر اولین فرمتی که قابلیت پخش آن را داشته باشد، برای کاربر پخش می کند.

مثال بالا از یک فایل Ogg استفاده کرده است و در مرورگرهای Firefox, Opera, Chrome کار می کند. برای اینکه فایل صوتی در IE و Safari و نسخه های قبلی Chrome نیز پخش شود، باید از فابل های MP3 استفاده کنید.