عملکرد ویروس های رایانه ای

برخی ویروس ها به بوت سکتور رایانه حمله می کنند.منطقه ای روی درایواصلی که وظیفه راه اندازی واجرای نرم افزارها را بر عهده دارد.چنین ویروس هایی سبب ویرانگری می شوند زیرا هر بار که شما رایانه را روشن می کنید فعال می گردند! نوع دیگری از ویروس ها مخرب کرم یا worm بوده که قادر است خود را کپی کند و وارد رایانه های دیگر نیز بشود.کرم های موفق تقریبا به طور تصاعدی از طریق شبکه ها توان مصرفی پردازش و عرض باند همه گیر میشوند. واما بعضی از شایع ترین اختلال ها ناشی از بات نت هاست برنامه ای خرابکارانه که نمونه ای از ان چندی پیش ۸ میلیون رایانه را از کار انداخت!

ویروس دیگری که از ضعف های امنیتی موجود در سامانه های انتقال بی سیمی سوء استفاده میکند Malicious code  نام دارد. این ویروس ممکن است به رایانه های شخصی PDA (کامپیوتر های جیبی سبک) تلفن های همراه با قابلیت اتصال به اینترنت و سایر وسایل بی سیم آسیب برساند.