در این مطلب قصد داریم تا یکی دیگر از مفاهیم موجود در زبان برنامه نویسی  asp.net را بررسی کنیم تا بتوان با استفاده از این زبان به امکانات بیشترب در برنامه نویسی و طراحی وب سایت دست پیدا کنیم.در مرحله اول دقت نمایید ، آیا وب سایت شما دارای پوشه App_Code می باشد یا خیر . اگر نیست ، بر روی نام وب سایت کلیک راست نموده و از منوی Add ASP.NET Folder ، پوشه App_Code را به پروژه وب سایت اضافه نمایید .

سپس بر روی پوشه App_Code کلیک راست کرده و گزینه Add New Item را بزنید ، تا پنجره آن بصورت زیر باز شود . زبان مورد نظر برای برنامه نویس کلاس را از بین VB یا #C انتخاب نموده ، سپس از بخش میانی گزینه LINQ to SQL Classes را انتخاب نمایید . در کادر Name ، یک نام دلخواه را برای کلاس خود مثل AdventureWorks.dbml تعیین نمایید . سپس دکمه Add را بزنید . پنجره Object Relatival Designer باز می شود .

untitled

در پنجره O/R Designer ، منوی Server Explorer را باز کرده و از بخش Data Connections ، گروه پایگاه داده AdventureWorks را باز نموده و از بخش Tables آن ، چندین جدول موجود را درگ کرده و بر روی پنجره O/R Designer رها کنید . هر جدول موجود در پایگاه داده بصورت یک موجودیت یا مدل در پنجره فوق نمایش داده می شود . فایل AdventureWorks.dbml را ذخیره نمایید . کلاس های به وجود آمده ، به صورت زیر هستند :

untitled

در منوی Solution Explorer ، یکی از فایل های AdventureWorks.designer.cs یا AdventureWorks.designer.vb که بر حسب زبان انتخابی شما در زیر فایل AdventureWorks.dbml ایجاد شده را باز کرده و به محتویات آن دقت نمایید . متوجه خواهید شد که کلاسی به نام AdventureWorksLTDataContext درون آن ایجاد شده که به جای پایگاه داده ایفای نقش خواهد کرد . همچنین این فایل شامل کلاس هایی به نام Product و Customer بود که جانشین جدول های پایگاه داده در کلاس ایجاد شده هستند . همچنین تابع سازنده شی AdventureWorksDataContext ، اطلاعات رشته ارتباطی (ConnectionString) را برای اتصال به پایگاه داده از فایل Web.config می خواند .
دقت نمایید که المنت ConnectionStrings شامل رشته ارتباطی لازم برای اتصال به پایگاه داده AdventureWorks است . فایل Web.Config را ببندید .