طراحی اولیه فایل xsl

در این فایل دستوراتی می نویسیم که داده های مورد نیاز ما را از فایل xml بخواند و نمایش دهد
نکته : در این فایل دستورات xslt و html استفاده می شود و لی باید برنامه را با پسوند XSL ذ خیره کنیم .
برنامه NOTEPAD را باز کنید و به همان شکلی که فایل XML را ذخیره کردید این فایل را هم ذخیره کنید ولی پسوند را XSL بگذارید

۱- تمام دستورات XSLT و html و … را درون جفت تگهای باز و بسته زیر می نویسیم :

op

مثلا در قسمت دستورات ، نام خودمان را وسط چین به رنگ سبز نمایش می دهیم :

kl

 

نکته : ما هیچوقت فایل xsl را اجرا نمی کنیم !  نکته : ما هیچوقت فایل xsl را اجرا نمی کنیم !