یکی دیگر از قابلیت های جالب و پرکابرد کنترل GridView ، امکان صفحه بندی نمایش رکوردهای اطلاعاتی در جدول آن است . از این قابلیت معمولا در زمانیاستفاده می شود ، که حجم رکوردها زیاد باشد . برای روشن شدن مطلب یک مثال می زنم . فرض کنید که شما یک کنترل GridView دارید که می خواهد اطلاعات حدود ۴۰ نفر از دانشجویان را از جدول Students پایگاه داده دانشگاه نمایش دهد . در این حالت ۲ راه وجود دارد . اول اینکه کل ۴۰ رکورد را در به یکباره در جدول کنترل نمایش دهیم و دوم اینکه رکورها را به ۴ دسته ۱۰ رکوردی تقسیم کرده ، که هر دسته در یک صفحه در جدول کنترل نمایش داده می شود . روش دوم به دلیل اینکه در هر لحظه فقط یکی از صفحات در جدول کنترل نمایش داده می شود ، باعث کاهش حجم اطلاعات دریافتی شده و جدول نیز کوچک تر می شود .
در این حالت ، رکوردهایی که در یک جدول نمایش داده داده خواهد شد ، به چندین دسته مساوی تقسیم می شود [ که در هر صفحه یک دسته رکورد را نمایش می دهد . در واقع صفحات در درون جدول کنترل GridView تعویض می شوند و این کنترل در هر لحظه یک صفحه از اطلاعات را نمایش می دهد . در پایین جدول دکمه های پیمایش در صفحات قرار می گیرد ، که با کلیک بر روی آنها می توانید به صفحه قبل و یا بعد رفته و یا با انتخاب شماره صفحه مورد نظر ، مستقیما به آن بروید .
با کلیکبر روی دکمه های صفحه پیما ، کنترل صفحه را در اصطلاح Postback کرده و جدول را Refresh می کند . با Refresh شدن صفحه ، جدول رکوردهای مربوط به صفحه انتخاب شده را ، نمایش خواهد داد .

فعال سازی قابلیت صفحه بندی در کنترل GridView :

به طور کلی ۲ روش برای این کار وجود دارد :

استفاده از محیط کد نویسی : در این حالت باید مقدار خاصیت AllowPaging را در درون تگ کنترل ، بر روی مقدار True تنظیم کنید .
به مثال زیر دقت کنید . مثال : در مثال زیر از طریق محیط کدنویسی خاصیت صفحه بندی را در کنترل GridView1 فعال کرده ایم .

 < asp:GridView   ID=”Gridview1″   runat=”server”     AllowPaging = “True”   >
< /asp:GridView >

استفاده از محیط طراحی ( Design ) نرم افزار Visual Studio : در این حالت ابتدا کنترل GridView و کنترل سرور داده ای که می خواهید کنترل GridView به آن متصل شود را بر روی صفحه قرار داده و عملیات اتصال آنها به پایگاه داده را انجام دهید . سپس کنترل GridView را از روی صفحه انتخاب کرده و بر روی آن کلیک سمت راست کنید . از منوی باز شده گزینه Show Smart Tag را انتخاب کرده و از منوی جدید باز شده ، گزینه Enable Paging را تیک بزنید . در این حالت کنترل به صورت اتوماتیک کد متنی لازم که در مورد یک گفتم را به تگ کنترل اضافه می کند .

تعیین اندازه صفحات در کنترل GridView :

می توان در هنگام فعال سازی قابلیت صفحه بندی در کنترل GridView ، اندازه صفحات یا به عبارت دیگر تعداد رکوردهایی که کنترل در هر صفحه نمایش می دهد را به دلخواه تعیین کرد . برای این منظور باید مقدار خاصیت PageSize کنترل را با یک عدد مقدار دهی کرد ، که آن عدد تعیین کننده اندازه صفحات خواهد بود . به مثال زیر دقت کنید .
مثال : در مثال زیر یک کنترل GridView را به یک کنترل AccessDataSource متصل کرده و قابلیت صفحه بندی را در آن فعال کرده ایم . همچنین اندازه صفحات آن را توسط خاصیت PageSize برابر با ۴ قرار داده ایم .

< asp:AccessDataSource   ID=”AccessData1″   runat=”server”   DataFile=”~/App_Data/UniverCity.mdb”   SelectCommand = ” Select * From Cities ” >
</asp:AccessDataSource>

< asp:GridView   ID=”Gridview1″   runat=”server”   DataSourceID=”AccessData1″   AllowPaging=”True”   GridLines=”Both”   PageSize = “4”  >
< /asp:GridView >     کد
ID    Country    City
۱    Iran    Tehran
۲    Germany    Berlin
۳    Japan    Tokyo
۴    S Korea    Seou

l

تنظیم خواص صفحه بندی و ظاهر دکمه های پیمایش صفحه در کنترل GridView :

شما می توانید نحوه صفحه بندی و ظاهر دکمه های پیمایش صفحات را در کنترل GridView به دلخواه خود تغییر دهید . مثلا می توانید تعیین کنید که در هر صفحه چند رکورد نمایش داده شوند و یا حالت دکمه های پیمایش صفحات چگونه باشد . همچنین می توانید متن یا نوشته را جایگزین کنترل های پیمایش صفحه کنید . مجموعه خواص مرتبط با این اعمال ، زیر مجموعه خاصیت PagerSetting کنترل GridView هستند . در ادامه به معرفی حالت های مختلف آ ن می پردازیم :
۱ ) حالت های صفحه بندی ( Paging Modes ) :
همانطور که دیدید کنترل GridView به صورت پیش فرض دکمه های پیمایش صفحه را در قسمت پایینی خود نمایش می دهد ، که از آن می توانید برای رفتن به صفحه های ماقبل و مابعد صفحه جاری و یا صفحه های ابتدا و انتهای کنترل استفاده کرد .
به وسیله خاصیت PagerSetting.Mode کنترل GridView می توانید حالت کلی دکمه های پیمایشی را تعیین کنید . شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :
نام کنترل GridView.PagerSetting-Mode = ” مقدار حالت مورد نظر “
مثال : GridView1.PagerSetting-Mode = ” Numeric ”     Syntax

انواع حالت های ممکن برای این خاصیت عبارتند از :

NextPrevious : در این حالت فقط دو دکمه Next و Previous برای رفتن به صفحه مابعد و ماقبل صفحه جاری در نوار پیمایش کنترل نمایش داده می شود . برای درک بهتر به مثال شماره ۱ رجوع نمایید .
Example   مثال شماره ۱ : استفاده از حالت NextPrevious
NextPreviousFirstLast : در این حالت ۴ دکمه زیر به ترتیب در نوار پیمایش کنترل نشان داده می شوند . برای درک بهتر به مثال شماره ۲ رجوع نمایید .:
First : برای رفتن به اولین صفحه رکوردهای کنترل .
Previous : برای رفتن به صفحه ماقبل صفحه جاری .
Next : برای رفتن به صفحه مابعد صفحه جاری .
Last : برای رفتن به آخرین صفحه رکوردهای کنترل .
Example   مثال شماره ۲ : استفاده از حالت NextPreviousFirstLast
Numeric : در این حالت به جای استفاده از دکمه های فلش دار ، مستقیما شماره صفحات نمایش داده می شوند . معمولا کنترل تا جایی که فضا دارد ، شماره صفحات را نمایش داده و چنانچه شماره صفحاتی به دلیل کمبود جا نمایش داده نشود ، به جای آن … قرار می گیرد . برای درک بهتر به مثال شماره ۳ رجوع نمایید .
Example   مثال شماره ۳ : استفاده از حالت Numeric
NumericFirstLast : در این حالت نیز به جای دکمه های فلش دار شماره صفحات را در نوار پیمایش قرار می گیرند ، به علاوه اینکه برای صفحه اول کنترل دکمه ( First ) و برای صفحه آخر کنترل دکمه ( Last ) اضافه می شود . برای درک بهتر به مثال شماره ۴ رجوع نمایید .
Example   مثال شماره ۴ : استفاده از حالت NumericFirstLast

تعیین مکان قرار گیری دکمه های پیمایش صفحه در کنترل GridView :

می توان در کنترل GV ، مکان قرار گیری نوار دکمه های پیمایش صفحه را به دلخواه تعیین کرد . این نوار به طور پیش فرض در قسمت پایین کنترل نمایش داده می شود . برای تعیین این حالت از خاصیت PagerSetting-Position کنترل استفاده می کنیم . شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :
نام کنترل GridView.PagerSetting-Position = ” مقدار مکان مورد نظر “
مثال : GridView1.PagerSetting-Mode = ” Top ”     Syntax

۳ حالت ممکن برای این خاصیت وجود دارد که عبارتند از :

Top : در این حالت نوار پیمایش در قسمت بالای کنترل قرار می گیرد . برای درک بهتر به مثال شماره ۵ دقت کنید .
Example   مثال شماره ۵ : قرار دادن نوار دکمه های پیمایش صفحه در بالای کنترل GridView
Bottom : در این حالت نوار پیمایش در قسمت پایین کنترل قرار می گیرد . که حالت پیش فرض کنترل است . برای درک بهتر به مثال شماره ۶ دقت کنید .
Example   مثال شماره ۶ : قرار دادن نوار دکمه های پیمایش صفحه در پایین کنترل GridView
TopAndBottom : در این حالت نوار پیمایش هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین کنترل قرار می گیرد . برای درک بهتر به مثال شماره ۷ دقت کنید .
Example   مثال شماره ۷ : قرار دادن نوار دکمه های پیمایش صفحه هم در قمست بالا و هم در پایین کنترل GridView

تعیین متن و یا عکس به جای دکمه های پیمایش صفحات در کنترل GridView :

کنترل GridView این امکان را به ما می دهد که به جای دکمه های پیمایش صفحات متن و یا عکس مورد نظر را خود را قرار بدهیم . در این حالت متن و یا عکس تعیین شده برای هر خاصیت ، به جای آن دکمه در نوار پیمایش صفحات نمایش داده می شود . انواع خواص و حالت مورد استفاده برای این منظور در جدول زیر آمده است . در انتها نیز مثال هایی برای نمایش عملی و درک بهتر مطالب قرار داده ایم .
انواع خواص تعیین عکس و یا متن به جای دکمه های صفحه پیما در کنترل GridView
نام خاصیت     شرح
GridView.PagerSetting-FirstPageImageUrl     این خاصیت آدرس یک عکس را برای نمایش به جای دکمه First در نوار پیمایش کنترل GridView می گیرد ، که برای رفتن به اولین صفحه اطلاعات از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSettings-FirstPageText     به وسیله این خاصیت می توان یک متن دلخواه را برای نمایش به جای دکمه First در نوار پیمایش کنترل GridView تعیین کرد ، که برای رفتن به اولین صفحه کنترل از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSetting-FirstPageImageUrl     این خاصیت آدرس یک عکس را برای نمایش به جای دکمه Last در نوار پیمایش کنترل GridView می گیرد ، که برای رفتن به اولین صفحه اطلاعات از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSettings-LastPageText     به وسیله این خاصیت می توان یک متن دلخواه را برای نمایش به جای دکمه Last در نوار پیمایش کنترل GridView تعیین کرد ، که برای رفتن به آخرین صفحه اطلاعات از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSetting-NextPageImageUrl     این خاصیت آدرس یک عکس را برای نمایش به جای دکمه Next در نوار پیمایش کنترل GridView می گیرد ، که برای رفتن به صفحه مابعد صفحه جاری از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSettings-NextPageText     به وسیله این خاصیت می توان یک متن دلخواه را برای نمایش به جای دکمه Next در نوار پیمایش کنترل GridView تعیین کرد ، که برای رفتن به صفحه مابعد صفحه جاری از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSettings-PreviousPageImageUrl     این خاصیت آدرس یک عکس را برای نمایش به جای دکمه Previous در نوار پیمایش کنترل GridView می گیرد ، که برای رفتن به صفحه ماقبل صفحه جاری از آن استفاده می شود .
GridView.PagerSettings-PreviousPageText     به وسیله این خاصیت می توان یک متن دلخواه را برای نمایش به جای دکمه Previous در نوار پیمایش کنترل GridView تعیین کرد ، که برای رفتن به صفحه ماقبل صفحه جاری از آن استفاده می شود .