از شی Math در جاوا اسکریپت برای انجام امور ریاضی استفاده می شود . این شی شامل تعداد زیادی متد و تابع برای انجام کارهای ریاضی می باشد . همچنین اینن شی دارای تعداد ثابت عددی مثل عدد P است که می توانید از آنها در محاسبات خود استفاده نمایید .

شکل کلی تعریف و استفاده از یک ثابت عددی یا متد شی Math در جاوا اسکریپت به صورت زیر است :

Syntax Math.نام ثابت عددی ;
یا
Math.نام متد ( ) ;
مثال :   var MyNum = Math.PI ; // عدد پی ( ۳٫۱۴ ) را به متغیر نسبت می دهد .
مثال :   var MyNum = Math.sqrt(9) ; // جزر عدد داخل پرانتز را حساب کرده و به متغیر نسبت می دهد