استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است . یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر ( اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور ) در عصر حاضر است .
علت نامگذاری روتر به خاطر کاریست که انجام میدهد : ” مسیریابی داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر ” .
مثلا” در صورتی که یک شرکت دارای شعبه ای در تهران و یک دفتر دیگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از یک leased line که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود .
بدین ترتیب ، هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق روتر محقق شده و تمامی ترافیک های غیرضروری دیگر فیلتر و در پهنای باند و هزینه های مربوطه ، صرفه جوئی می گردد
انواع روترها
روترها به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری دسته بندی می شوند:
·روترهای سخت افزاری :
روترهای فوق ، سخت افزارهائی می باشند که نرم افزارهای خاص تولید شده توسط تولید کنندگان را اجراء می نمایند (در حال حاضر صرفا” به صورت black box به آنان نگاه می کنیم ).نرم افزار فوق ، قابلیت روتینگ را برای روترها فراهم نموده تا آنان مهمترین و شاید ساده ترین وظیفه خود که ارسال داده از یک شبکه به شبکه دیگر است را انجام دهند .
در بیشتر مواقع برای شرکت های بزرگ تر روترهای سخت افزاری ترجیح داده می شود چراکه آنان در مقایسه با روترهای نرم افزاری، دارای سرعت و اعتماد پذیری بیشتری می باشند .شما می توانید نمونه ای از روترهای شرکت سیسکو را مشاهده کنید