سیتسم فایل لینوکس ساختاری است که تمامی اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر آنجا ذخیره میشود
فایلها در داخل سلسله مراتبی از دایرکتوریها سازماندهی میشوند.هر دایرکتوری میتواند شامل فایلها بعلاوه سایر دایرکتوریها باشد
اگر فایلها و دایرکتوریهای موجود در لینوکس را ترسیم کنید به یک درخت معکوس بنظر میرسد.در بالای دایرکتوری root قرار دارد که بوسیله / نشان داده میشود و در زیر این دایرکتوری , دایرکتوریها ی عادی موجود در سیستم لینوکس قرار دارند
هر یک از این دایرکتوریها بعلاوه دایرکتوریهای اضافه شده به root میتوانند شامل زیر دایرکتوریها باشند
حال به توصیف و عملکرد این دایرکتوریها (سیستم فایل ها )میپردازیم

bin
binary شامل دستورات سیستم عامل که توسط تمامی کاربران و root قابل اجرا است میباشد

boot

فایلهای راه انداز لینوکس را شامل میشود

dev
device شامل اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد

etc
شامل فایلهای پیکربندی می باشد

home
شامل دایرکتوریهای تخصیص داده شده به هر کاربر با یک حساب login میباشد

lib
library محل قرارگیری فایلهای کتابخانه ای برنامه ها میباشد

mnt
mount حاوی اطلاعات cdrom , flopy میباشد

proc
اطلاعات مربوط به CPU را در بر دارد

root
دایرکتوری خانگی کاربر ریشه و یا همان root را نشان میدهد

sbin
شامل دستوراتی که توسط root قابل اجراست میباشد

tmp
temporary شامل فایلهای موقتی بکاررفته بوسیله برنامه ها میباشد

usr
اطلاعات دایرکتوری share را دربردارد

var
varies فایلهای log و printer در این شاخه قرار دارد