در دایرکت ادمین ممکن است تا چند ساعت زمان ببرد تا فضا یا پهنای باند شما بروز شود. در صورت عدم تغییر پس از ۲۴ ساعت به هاستینگ خود درخواست پشتیبانی ارسال کنید یا با آنها تماس بگیرید. ممکن است مشکل از تنظیمات سرور باشد.