سیستم پرداخت کارت (HSMهای بانکی)

محدودیت از ویژگی‌های HSMها در سیستم پردازش کارت استفاده می‌شود. این سیستم‌ها معمولا پیچیده گی کمتری از HSMهای CA رادارندو معمولا ویژگی‌های استاندارد API را انجام نمی‌دهند. این دستگاه را می‌توان در دو طبقه اصلی دسته بندی نمود:
OEM یا ماژول‌های یکپارچه برای دستگاه‌های گوینده خودکار و پایانه‌های اعتباری:

جهت رمزگذاری پین وارد شده در هنگام استفاده از کارت
جهت بار کردن کلید در حافظه محافظت شده

اختیارات و شخصی سازی ماژول می‌تواند استفاده شودجهت:

بررسی آن لاین پین با مقایسه با بلوک پین رمزشده
در رابطه با کنترل کننده خودپرداز، تراکنش‌های تأیید اعتبار / بدهی کارت با چک کردن کدهای امنیتی کارت و یا با انجام جزء پردازشی میزبان بر اساس یک تراکنش EMV
پشتیبانی از یک رمزنگاری API با کارت هوشمند (مانند EMV)
دوباره رمز در آوردن یک بلوک پین جهت ارسال آن به میزبان مجوز دیگر
پشتیبانی از پروتکل مدیریت شبکه دستگاه خودپرداز اعتباری
پشتیبانی از استانداردهای عملی کلید میزبان- میزبان | تبادل داده API
تولید و چاپ «PIN mailer»
تولید داده برای کارت نوار مغناطیسی (PVV، CVV)
تولید keyset کارت و حمایت از روند شخصی سازی کارت‌های هوشمند

سازمان اصلی که تولید و حفظ استانداردهای لازم برای HSMها در بازار بانکی پرداخت کارت استانداردهای صنعت شورای امنیت است.