سوئیچ به وسیله گفته میشود که میتواند بسته ها را مستقیما به پورت های مرتبط با نشانی های خاص شبکه هدایت کند

دو نوع سوئیچ عبارتند از:
۱٫Manageable Switch
اینگونه از سوئیچها را می توان بوسیله پورت کنسول پیکربندی کرد

۲٫Non manageable Switch
اینگونه از سوئیچها را نمی توان بوسیله پورت کنسول پیکربندی کرد

سوئیچینگ (Switching )
سویچینگ (هدایت ) پیامها و بسته به دو طرف امکان میدهد تا به تبادل اطلاعات بپردازند.در هر دو حالت پیامها از طریق ایستگاههای میانجی هدایت می شوند که ارتباط فرستنده و گیرنده را یرقرار میکنند.

سه روش سوئیچینگ Switching)

Cut Through Switch
Fragment Free Switch
Store and Forward Switch

Cut Through Switch
سوئیچی در شبکه ها که بسته ها را فورا به پورت مرتبط با گیرنده بسته ها هدایت میکند مدت زمان لازم برای اینکه یک سیگنال از نقطه ای از یک شبکه به نقطه ای دیگری از آن انتقال یابد خیلی کم میباشد ,خطای ردیابی ندارد ,دارای تصادم است

Fragment Free Switch
منتظر میماند تا ۶۴ بایت از داده ها را جمع کند به محض اینکه اطلاعات را جمع آوری کرد داده ها را به مقصد میفرستد مدت زمان لازم برای اینکه یک سیگنال از نقطه ای از یک شبکه به نقطه دیگری از آن انتقال یابد بیشتر است

Store and Forward Switch
روشی برای تحویل پیامها که در آن پیامها پیش از ارسال به مقصد توسط یک منبع میانجی به طور موقت نگهداری میشوند
مدت زمان لازم برای اینکه یک سیگنال از نقطه ای از یک شبکه به نقطه دیگری از آن انتقال یابد خیلی بالا میباشد ,دارای خطای ردیابی میباشد ,دارای تصادم نمی باشد