سلکتور even

ین سلکتور هر عنصری با اندیس زوج رو انتخاب میکنه.( ۰ و ۲ و۴ و …)

tr

uk

mmk

در جدول بالا تمام ردیفهای زوج رنگ پس زمینه قرمز خواهند گرفت.