سرچ در آرایه تهی

اطلاعات یک دیتابیس رو که از یک کوئری واکشی شده در یک آرایه میریزیم

و با دستور foreach ان رو نمایش میدیم

row
حالا اگر در کوئری شرط مورد نظر برقرار نباشه ارایه خالی میشه
و وقتی با foreach میخوایم اطلاعات که وجود ندارد رو چاپ کنیم خطا میده
چطوری میشه جلوی این کار رو گرفت که اگر آرایه خالی بود دستورات foreach اجرا نشه ؟

قبل از اجرای دستور foreach چک کنید که آرایه برگشتی خالی نباشه:

res

قبل از این که کد برای foreach اجرا بشه بررسی کنی ببینی آرایه خالی یا نه برای انجام این کا ر از تابع is_array() استفاده کن. به این صورت

cd