یک دستگاه مودم
یک خط تلفن آزاد
یک اشتراک اینترنت (کارت اینترنت)

چون اخذ اشتراک اینترنت از شرکت مخابرات بسیار پرهزینه می باشد اخذ اشتراک به صورت انفرادی نمی تواتد برای اشخاص مقرون به صرفه باشد به همین دلیل شرکت های سرویس دهنده اینترنت با مخابرات قرار داد بسته و اتصال به اینترنت را برای کاربران خانگی با هزینه کمتری فراهم می کنند
در آنچه که شما به عنوان کارت اینترنت از شرکت سرویس دهنده می گیرد چیزی نیست جزء یک شماره رمز و یک نام کاربری و یک یا چند شماره تلفن برای اتصال به شبکه اینترنت که باید آنرا در کا مپیوتر خود و وارد کنید.