سخت افزار شبکه

لینوکس می تواند با هر سخت افزار مربوط به شبکه که راه انداز (درایور) مربوط به آن را دارد، کار کند. درایورهای لینوکس در هسته به صورت یکنواخت یا به عنوان پیمانه های قابل بارگذاری (Loadble Madule) کامپایل شوند. اغلب کارت شبکه های متداول به طور پیش فرض توسط هسته لینوکس پشتیبانی می شوند. هنگامی که سخت افزار شبکه را انتخاب می کنیم، همواره استفاده از یک وسیله در لیست “Hardware Compatibility” موثر بوده است.
با توجه به توزیع لینوکس، سعی کنید از جدیدترین نسخه های راه اندازها استفاده نمایید. معمولا اگر از سخت افزارهای شبکه ای سازگار استفاده می کنید، کارت شبکه شما، در حین نصب سیستم، به طور خودکار شناسایی خواهد شد.
شما می توانید سخت افزار شبکه ای شناخته شده روی سیستم را با استفاده از دستور ifconfig چک کنید. به طور پیش فرض، ifconfig، ابزارهای شبکه ای فعال را نمایش می دهد. با افزودن سوییچ a- می توانید کلیه سخت افزارهای شبکه ای را مشاهده نمایید