ستون‌های تودرتو

برای قرار دادن ستون در داخل شبکهٔ پیش‌فرض، یک ردیف جدید .row ایجاد کنید و یک .span* ستونه در داخل ستون .span* دیگر قرار دهید.

hh

 

pj