ساختTXT Record  هستید
۱- می بایست ابتدا به کنترل پنل خود وارد شود(جهت ورود میتوایند از آدرس http://yourdomainname.com:2222 استفاده نمایید که به جایyourdomainname نام دامنه خود را وارد نمایید).
۲- سپس به قسمت DNS Management وارد شوید.

eyt

۳- در قسمت Add Domain Records:
در قسمت TXT در جاهای خالی در این کادر اطلاعات لازم برای سیستم تصدیق ایمیل SPF را بنویسید.
پس از آن روی Add کلیک کنید و در آخر  بر روی Save کلیک کنید.

nnv