ساختارهای فیلد :
برای مشخص کردن فیلدها در رکوردها راههای مختلفی وجود دارد :

۱٫قراردادن فیلدها در طولهای از قبل تعیین شده و ثابت :
مثلا در ساختار یک رکورد تعیین میکنیم که طول فیلد های زیر به ترتیب چقدر است :
نام – نام خانوادگی – ادرس – معدل – رشته
۱۵بایت-۲۵بایت – ۵۰ بایت – ۴ بایت – ۵ بایت .
در روش استفاده شده در مثال فوق یعن استفاده از روش بصورتیکه طول فیلد قبلا تعریف شده باشد مشکلاتی به چشم میخورد :
یک ایراد این روش انست که برای رساندن فیلدها به طول تعیین شده در صورتیکه طول داده ما در فیلد به سایز فیلد نمیرسد میبایست از فضای خالی جهت رساندن فیلد به طول تعریف شده استفاده کرد که این روش باعث اتلاف حافظه و بزرگ شدن فایل میشود .
همچنین ممکن است داده ها در آینده بزرگتر از اندازه تعیین شده برای فیلد شوند .
در ضمن استفاده از این روش برای فیلدهایی که قرار است مقداری مانند آدرس یا نام یا نام خانوادگی را نگهداری کند مشکل بنظر میرسد چراکه ممکن است آدرس در آینده تغییر کند و در اندازه فعلی فیلد جا نشود . اما استفاده از این روش برای چیزهایی که اندازه معینی دارند مانند معدل یا نمرات افراد روش مناسبی است .

۲٫قرار دادن طول فیلد در ابتدای هر فیلد . مثال زیر را ببینید :

ar

۳٫ استفاده از یک کاراکتر ویژه (حدفاصل delimiter) برای مشخص کردن پایان هر فیلد :

gt

۴٫ به کاربردن نام هر فیلد در مقابل هر فیلد .

name

مزیت این ساختار توانایی جابجایی فیلدها در یک رکورد است و همچنین اگر فیلدی مقداری نداشته باشد نام ان نیز ذکر نمیشود . اما مشکلی که این روش دارد انستکه در این روش استفاده از نام هر فیلد میتواند فضای زیادی را مصرف کند .