ری‌دایرکت کردن یک صفحه‌ی وب: اگر مایلید به هر دلیلی یک صفحه‌ی خاص از سایت‌تان را به صفحه‌ی دیگری از همان سایت یا سایت دیگر ری‌دایرکت کنید باز می‌توانید از همین تنظیمات استفاده کنید. تنها تفاوت در آدرس سایت مبدأ است که علاوه بر نام دامنه‌ی اصلی باید نام دایرکتوری یا صفحه‌ای که باید ری‌دایرکت شود نیز مانند شکل پایین در کادر خالی مربوط وارد شود.

kk

مدیریت ری‌دایرکت‌ها
اگر مایلید یک ری‌دایرکت را حذف کنید می‌توانید در همان صفحه‌ی مدیریت ری‌دایرکت‌ها در لیست «Current Redirects» با کلیک بر روی دکمه‌ی «Remove» مانند شکل زیر این کار را انجام دهید. در صفحه‌ای که باز می‌شود دوباره حذف ری‌دایرکت را تأیید کنید تا کار حذف انجام شود.

yyr

هم‌چنین اگر قصد تغییر یکی از مشخصات هر کدام از ری‌دایرکت‌هایتان از طریق cPanel را دارید تنها راه آن حذف ری‌دایرکت فعلی مانند شکل بالا و ایجاد یک ری‌دایرکت تازه با مشخصات مورد نظر بر اساس راه‌نمایی‌های ابتدای همین مطلب است.