برای ریستوری کردن بک آپ در سی پنل ۲ راه وجود داره:

۱- وارد whm شده سپس به قسمت Backup رفته و رویه Restore a Full Backup/cpmove file کلیک نمایید.

۲- وارد ssh شده و دستورات زیر رو وارد نمایید:

root@Tandis [~]# cd /home

/scripts/restorepkg user.tar.gz

به جای user شما نام فایل بک آپ رو قرار بدین.
با زدن دستو فوق شروع به ریستوری کردن بک آپ میشه و ممکنه بنا به حجم فایل بک آپ چند دقیقه ای طول بکشه.

نکته:
گاهی اوقات با خطای زیر مواجه میشین:

Cannot restore. That user already exists on this system

که در این صورت فقط باید وارد ssh شده و به پوشه /home برین سپس از دستور زیر استفاده کنید:

/scripts/restorepkg –force user.tar.gz

این دستور باعث میشه که بک آپ رو رویه فایلهای قبلی ریستوری کنه.