در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد unload را شرح میدهیم.

رویداد unload زمانی اتفاق می افتد که کاربر از صفحه جاری خارج می شود . برای مثال یکی ار استفاده های جالب این رویداد ، می تواند صدور یک پیام خداحافظی برای کاربر در زمانی که می خواهد صفحه را ببندد ، باشد .
رویداد unload در مواقع زیر رخ می دهد :

کلیک کاربر بر روی لینکی که باعث خروج از صفحه جاری و رفتن به صفحه دیگری می شود .
یک آدرس جدید در نوار آدرس مرورگر نوشته شده و کلید Enter را بزنید .
کلیدهای forward ( رفتن به جلو ) و backward ( رفتن به عقب ) را در مرورگر کلیک نمایید .
پنجره جاری مرورگر بسته شود .
صفحه مجدد لود و فراخوانی شود .
رویداد unload ، می تواند کد یا تابعی را در زمانی که صفحه جاری بسته می شود ، اجرا نماید .
شکل کلی استفاده از رویداد ( ) unload به صورت زیر است :

;( selector ).unload( function )$

function : این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ( ) unload ، اجرا شود .
چند نکته :

نکته ۱ : رویداد ( ) unload فقط بایستی با شی window به کار برود .
نکته ۲ : رویداد ( ) unload ممکن است در مرورگر های مختلف ، عملکرد متفاوتی داشته باشد . آن را در مرورگرهای مورد نظر خود تست نمایید .

مثال زیر کاربرد رویداد unload را نشان میدهد :

}()window).unload(function)$
;(“!alert(“Goodbye
;({