در ادامه مبحث آموزشی جی کوئری به رویداد ها رسیدیم.تا به این جا چندین رویداد در این زبان برنامه نویسی را با هم بررسی کردیم.در این مقالهء آموزشی می خواهیم رویداد ( ) scroll در jQuery را با هم بررسی کنیم.قبل از توضیح و مثال دربارهء این رویداد اول این را بدنید که این ویداد چه زمانی رخ می دهد؟؟!!

رویداد scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) را انجام دهد .
این رویداد برای تمام عناصری که دارای خاصیت scroll هستند ، مثل صفحه ( window , textarea و … ) وجود دارد .
رویداد scroll هم می تواند باعث scroll یک عنصر شده و یا اینکه در هنگام scroll آن عنصر ، یک تابع تعیین شده را اجرا نماید . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;()Syntax $ ( ” selector ” ).scroll
یا
;(selector ” ).scroll ( function”)$

selector : این پارامتر ، تعیین کننده id عنصری است که عمل scroll بر روی آن انجام می شود .
function : این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام scroll عنصر مورد نظرمان اجرا شود .

مثال زیر کاربرد رویداد scroll را نشان میدهد :

}()div”).scroll(function”)$
;(span”).text(x+=1″)$
;({