در ادامهء مبحث رویدادها در حیطهء زبان برنامه نویسی جی کوئری به رویداد focusin  می رسیم که با این رویداد را هم در این مقاله آشنا می شود

رویداد focusin زمانی اتفاق می افتد که یک عنصر فرزند ( عنصری که در درون یک عنصر دیگر قرار گرفته است )، فوکوس برنامه را به دست آورد . عنصری که در هر لحظه انتخاب شده و تمرکز برنامه بر روی آن است ، فوکوس برنامه را در اختیار دارد . دقت کنید که برای رخ دادن این رویداد ، باید یک عنصر فرزند فوکوس را به دست آورد و نه خود عنصر . بدیهی است این رویداد در مورد تگ هایی که عنصر فرزند ندارند ، اجرا نمی شود .

برای مثال فرض کنید که یک تگ div طراحی کرده ایم که در درون آن دو کادر متن قرار دارد . زمانی که هر کدام از کادرهای متین درون آن ، فوکوس برنامه را به دست آورد ، این رویداد اتفاق می افتد .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;{…selector ” ).focusin ( function ( ) { … some code”)$

selector : selector کنترل یا عنصری است که یک عنصر فرزند آن فوکوس برنامه را به دست می آورد .
function : این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود .
مثال زیر کاربرد رویداد focusin را نشان میدهد :

}()div”).focusin(function”)$
;(“this).css(“background-color”,”#FFFFCC)$
;{(