رویدادها مجموعه عمل هایی هستند که در صورت بروز یک اتفاق در صفحه ( مثل کلیک کردن بر روی یک عنصر ، دابل کلیک ، فشردن دکمه خاص و … ) تحریک شده و باعث اجرای دستور یا دستورات تعیین شده برای آن اتفاق خاص می شوند .
هر عنصر مجموعه از رویدادهای مختص به خود دارد که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعیین و مقدار دهی کرد . معمولا یک رویداد ، تابع یا اسکریپتی را اجرا یا فراخوانی می کند .
انواع مختلف رویدادها به شرح زیر هستند :

رویدادهای پنجره ( فایل )

نکته : این رویدادها فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند .

شرح نام رویداد
رویدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه تحریک می شود . onload
رویدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) تحریک می شود . onunload

رویدادهای عناصر فرم

نکته : این رویدادها فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

شرح نام رویداد
در هنگام تغییر وضعیت یک کنترل تحریک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغییر متن درون آن تحریک می شود . onchange
در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحریک می شود . onsubmit
در هنگام فشردن دکمه فرمان reset و پاک شدن اطلاعات کلیه کنترل های فرم تحریک می شود . onreset
در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحریک می شود . onselect
در هنگام از دست دادن <> کنترل تحریک می شود . onblur
در هنگامی که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحریک می شود . onfocus

 

رویدادهای موس

نکته : رویدادهای موس در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script و title کاربرد ندارد .

شرح نام رویداد
این رویداد در هنگام کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود . onclick
این رویداد در هنگام دابل کلیک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود . ondblclick
این رویداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود . onmousedown
این رویداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود . onmoouseover
این رویداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحریک می شود . onmouseout
این رویداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحریک می شود . onmouseup

رویدادهای صفحه کلید

نکته : رویدادهای صفحه کلید در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

شرح نام رویداد
رویدادی که در هنگام فشردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeydown
رویدادی که در هنگام فشردن و رها کردن یک کلید بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeypress
رویدادی که در هنگام رها کردن یک کلید فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود . onkeyup