Script های تولید Table ها و StoredProcedure ها بر روی host
در این روش ابتدا باید Script های تولید Table ها و StoredProcedure ها و … رو از Database مربوطه تهیه کنید.
برای این کار پس از اتصال به Database ( در پست دوم نحوه ی اتصال گفته شد) بر رو Database مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی Task گزینه ی Generate Scripts… را انتخاب کنید.
پنجره ی Script Wizard باز شده و به شما خوش آمد میگوید. این Wizard به شما کمک خواهد کرد تا مرحله به مرحه پیش بروید و Script های مربوطه را تولید کنید.

بر روی دکمه Next کلیک کرده و به مرحله بعد بروید.

در این مرحله Database مورد نظر خود را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید.
نکته : در صورت انتخاب تیک Script all Object in the select database به صورت اتوماتیک و پیش فرض Script های تمام اشیاء موجود درDatabase ساخته خواهند شد.

در این مرحله (Choose Script Options) شما میتوانید تنظیمات خود را برای ساخت Script انجام دهید. مهمترین این تنظیمات در زیر آمده است.

• Include If NOT EXISTS : وقتی که مقدار آن برابر با True باشد ،در Script ها بررسی میشود که آیا شیء مورد نظر از قبل در Database موجود است یا خیر. در صورت موجود بودن دستورات ایجاد آن شیء اجرا نخواهند شد.
Script Create : وقتی که مقدار آن برابر با True باشد ،دستورات ایجاد شیء مورد نظر در Script نوشته خواهند شد.
Script Drop : وقتی که مقدار آن برابر با True باشد ،دستورات حذف شیء مورد نظر در Script نوشته خواهند شد. و در زمان اجرا اگر آن شیء از قبل در Database موجود باشد حذف خواهد شد.
Script Data : وقتی که مقدار آن برابر با True باشد ،دستورات درج اطلاعات موجود در Database نیز نوشته خواهند شد و در زمان اجرا اطلاعات موجود در Database نیز درج خواهند شد.
Script for Server Version : اگر ورژن Database مقصد با ورژن Database جاری متفاوت باشد شما میتوانید با انتخاب یکی از مقادیر (SQL Server 2008,SQL Server 2005,SQL Server 2000) Script های مجاز برای ورژن مربوطه داشته باشید.

برای اطلاعات بییشتر به این لینک مراجعه کنید.
تنظیمات خود را انجام داده و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در این مرحله (Choose Object Types) اشیاء مورد نظر خود را انتخاب کنید. در صورت انتخاب هر یک از این اشیاء Script های مربوط به آن شیء تولید خواهد شد.
بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در مراحل بعد به ترتیب Schema ها وStoredProcedure ها و Table ها و User ها و View های مورد نظر خود را انتخاب میکنید.

در این مرحله (Output Option) میتوانید خروجی Script های تولید شده را مشخص کنید.

Script to file : به صورت فایل در مسیر انتخاب شما ذخیره خواهند شد.
Script to Clipboard : در حافظه ذخیره خواهند شد.
Script to New Query Window : در یک پنجره جدید در محیط SQL Server.

خروجی مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

در این مرحله (Script Wizard Summary) خلاصه ای از تنظیمات انجام شده را مشاهده خواهید کرد.
این اطلاعات را بررسی کنید و در صورت لزوم به مراحل فبل بازگردید و تنظیمات دلخواه خود را ایجاد کنید.
بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

SQL Server شروع به تولید Script ها کرده و در انتها نتیجه را به شما اطلاع میدهد.