پس از پایان اسکن در صورتی که ویروسی بر روی هاست یافت شد اسکنر ۴ فرایند را میتواند با ویروس یافت شده انجام دهد :

Disinfect: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید ویروس اسکنر هاست محتوای خطرناک را از فایل ها حذف خواهد نمود.(بهترین گزینه)
Quarantine: اگر این گزینه را انتخاب نمایید ویروس اسکنر فایل ویروسی را به دایرکتوری quarantine انتقال خواهد داد.این دایرکتوری در ادرس زیر قابل دسترس است :home/USERNAME/quarantine_clamavconnector/
Destroy: با انتخاب این گزینه فایل ویروسی به طور کلی پاک خواهد گردید.(این گزینه را انتخاب نکنید زیرا ممکن است در نمایش سایت با مشکل رو به رو شوید.)
Ignore: با انتخاب این گزینه ویروس اسکنر فایل را بدون تغییر خواهد گذاشت و فرایند خاصی بر روی ان صورت نخواهد داد.

در نهایت بر روی Process Cleanup کلیک نمایید تا درخواست شما اجرا گردد.