روش های جستجو در سیستم DNS
حوزه (Zone)

برای تحلیل یک نام حوزه ، سطوح از سمت راست به چپ تفکیک می‌شوند و در یک روند سلسله مراتبی ، سرویس دهندهٔ متناظر با آن سطح پیدا می‌شود . نام های حوزه به هفت منطقهٔ عمومی و حدود صد و اندی منطقهٔ کشوری تقسیم بندی شده است .حوزه بدین معناست که شما با یک نگاه ساده به انتهای آدرس نمادین ، می‌توانید ماهیت آن نام و سرویس دهندهٔ متناظر با آن را حدس بزنید . یعنی اگر انتهای نام های حوزه متفاوت باشد منطقهٔ جستجو برای یافتن آدرس IP معادل نیز متفاوت خواهد بود . هفت حوزه عمومی که همه آنها سه حرفی هستند عبارتند از :

.com صاحب این نام جزو موسسات اقتصادی و تجاری به شمار می‌آید.
.edu صاحب این نام جزو موسسات علمی یا دانشگاهی به شمار می‌آید.
.gov این مجموعه از نام ها برای آژانس های دولتی آمریکا اختصاص داده شده است.
.int صاحب این نام یکی از سازمان های بین المللی (مثل یونسکو ، فائو ،…) محسوب می‌شود.
.mil صاحب این نام یکی از سازمان های نظامی دنیا به شمار می‌آید.
.net صاحب این نام جزو یکی از «ارائه دهندگان خدمات شبکه» به شمار می‌رود.
.org صاحب این نام جزو یکی از سازمان های عام المنفعه و غیر انتفاعی محسوب می‌شوند.

نام های حوزهٔ بسیار زیادی در اینترنت تعریف شده اند که هیچیک از حوزه‌های سه حرفی هفتگانه را در انتهای آنها نمی بینید. معمولا در انتهای این آدرس ها یک رشتهٔ دو حرفی مخفف نام کشوری است که آن آدرس و ماشین صاحب آن ، در آن کشور واقع است .
هر حوزه می‌تواند به زیر حوزه‌های کوچکتری تقسیم شود . بعنوان مثال نام های مربوط به حوزه ژاپن با مخفف .jp به دو حوزه کوچکتر تقسیم می‌شود : ac.jp و .co.jp که اولی یک موسسه علمی و دانشگاهی و دومی یک موسسه بازرگانی یا تجاری را در ژاپن تعیین می نماید . یعنی محل جستجو برای ترجمهٔ یک نام متفاوت خواهد بود.

بعنوان مثال :
Cs.keio.ac.jp
کشور : ژاپن