خواندن کوکی :

برای خواندن کوکی هایی که قبلا ایجاد کردید ، میتونین به روش زیر اقدام کنید :

val

میبینید که نام کوکی رو قرار میدیم و در خروجی مقدار اون کوکی به ما برگردونده میشه و میتونیم از اون استفاده کنیم.

اگر نام کوکی رو قرار بدیم که وجود نداره ، مقدار undefined برگردونده میشه. بصورت زیر :

nvv

برای خواندن همه کوکی های موجود میتونین به روش زیر عمل کنید ، خروحی بصورت یک شیء یا Object خواهد بود :

hg