روش تایپ آدرس وب سایت (by URL)
در این روش در فیلد مربوطه آدرس سایت را به صورت کامل وارد نموده دکمه Check را بزنید. (تنظیمات بخش More Option را به حالت پیش فرض باقی بگذارید.در صورتیکه از نسخه دیگری به جز ۲٫۱ استفاده کرده اید آن را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.)

chek