رنگ سفید در موقعیتی مقابل رنگ سیاه قرار دارد، اما مانند رنگ سیاه می تواند در کنار رنگ های دیگر به خوبی عمل کند. این رنگ با حس خلوص و پاکی، تمیزی و پاکدامنی همراه است. در کشورهای غربی عروسان در روز عروسی لباس سفید به تن می کنند. این رنگ همچنین نمایانگر کارخانه های تولید لوازم بهداشتی، پزشکان، پرستاران و دندان پزشکان می باشد. رنگ سفید همراه با خوبی است و فرشته ها اکثرا با جامه ی بلند سفید رنگ نشان داده می شوند.
عموما رنگ سفید در طراحی ها یک پس زمینه ی بی اثر و خنثی است که به سایر رنگ های طرح اجازه می دهد تا بهتر ظهور پیدا کنند. این رنگ کمک می کند تا سادگی و تمیزی را انتقال دهیم. رنگ سفید در طراحی ها می تواند فصل زمستان و یا تابستان را به تصویر بکشد، البته بسته به سایر نقش و نگارها و رنگ های اطراف آن.

استفاده از پس زمینه های سفید در برخی از سایت ها بکار برده می شود و باعث ایجاد کنتراست مناسب و مطلوب برای تایپوگرافی های سیاه رنگ می شود.
ترکیب رنگ سفید با رنگ خاکستری حس لطافت و پاکیزگی را به  طرح اضافه میکند.