سازندگان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ-سبز-آبی (RGB triplet) در یک قالب شانزده‌شانزدهی تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در فرمول‌نویسی استفاده می‌شود.   رنگ‌های استفاده شده در طراحی صفحات وب و کدهای آن‌ها:

رنگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال [ویرایش]   نوشتار اصلی: اچ‌تی‌ام‌ال

رنگ             پایه ۱۶     رنگ      پایه ۱۶     رنگ      پایه ۱۶     رنگ     پایه ۱۶

آبی دریایی   #۰۰ffff      سیاه   #۰۰۰۰۰۰   آبی   #۰۰۰۰ff   سرخابی   #ff00ff

خاکستری  #۸۰۸۰۸۰   سبز   #۰۰۸۰۰۰   مغزپسته‌ای   #۰۰ff00   آلبالویی  #۸۰۰۰۰۰

سرمه‌ای   #۰۰۰۰۸۰   زیتونی   #۸۰۸۰۰۰   بنفش   #۸۰۰۰۸۰   قرمز   #ff0000

نقره‌ای   #c0c0c0   سبز دودی   #۰۰۸۰۸۰   سفید   #ffffff   زرد   #ffff00