در این قسمت می خواهیم درباره ی رفتار مرورگرهای مختلف با مدل dom صحبت کنیم. بیشتر مرورگرهای پیشرفته از مدل xml dom پشتیبانی می کنند یعنی دستورات dom را می فهمند اما اختلاف بسیار جزئی نیز وجود دارد :

    روش برخورد با جای خالی و خط جدید
معمولا بین node های سند xml  کاراکترهای جای خالی و یا خط جدید وجود دارد
و این دو مورد معمولا وقتی پدیدار می شوند که ما فایل xml را توسط یک ویراستار ساده مثل notepad ایجاد کرده باشیم
مثال

دستورات زیر را در یک notepad ایجاد کرده ایم که شامل یک
CR/LF

به معنای کاراکتر خط جدید است که بین هر خط قرار دارد و یک جای خالی که جلوی هر node فرزند قرار گرفته است
اینترنت اکسپلورر فضای خالی را در نظر نمی گیرد و همینطور فکر نمی کند که کاراکتر برو به خط بعدی یک node است در حالیکه سایر مرورگرها این تصور را دارند

مثال

قطعه کد زیر مشخص می کند که  در تگ ریشه در فایل books.xml چند تا node فرزند قرار  دارد  ( توجه کنید فرزندان مستقیم ریشه را می دهد دیگر تعداد نوه هایش را نمی دهد )

xmlDoc=loadXMLDoc(“books.xml”);

x=xmlDoc.documentElement.childNodes;
document.write(“Number of child nodes: ” + x.length);

 نتیجه را اگر در مرورگر IE مشاهده نمائید عدد ۴را خواهید دید اما در سایر مرورگرها عدد ۹ را خواهید دید