رشته های چند خطی

برای تعریف این نوع رشته ها متن را باید در داخل دو علامت “”” قرار بطور مثال اگر شما کد زیر را وارد نمایید و اینتر را بزنید

ndd

باز هم می توانید متن را وارد نرم افزار کنید و تا زمانیی که دوباره علامت “”” را به کار نبرده اید می توانید تایپ کنید و اینتر را بزنید برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید

dsd