رشته های مخلوط

اگر می خواهید از علامت ” یا ‘ در متن خود استفاده کنید می توانید به دو مثال زیر توجه نمایید

برای استفاده از ‘ در متن به مثال زیر توجه کنید

makh

برای استفاده از ” در متن به مثال زیر توجه کنید

masal